One Piece Poglavlje 1008: Ašura Dođi, poglavica bandita sa planine Atama